Rumuński Senat po raz kolejny broni rodziny: próba instytucjonalizacji związków jednopłciowych odrzucona. Rumuński Senat większością 68 głosów odrzucił projekt ustawy, instytucjonalizujący cywilne związki partnerskie, w tym związki między osobami tej samej płci, zarejestrowane za granicą. Projekt zostanie następnie rozpatrzony przez niższą izbę rumuńskiego parlamentu. Odrzucony projekt nie odnosił się wprost do kwestii związków osób tej samej […]

Czytaj więcej