RELIGIA

Bez przebaczenia nie ma nawrócenia

Niesamowity komentarz do Modlitwy Pańskiej, a konkretniej wezwanie do przebaczenia naszym winowajcom, daje dziś Kościół w Ewangelii. Nie są to łatwe słowa, ale bez nich nie ma chrześcijaństwa.

Ile razy mam przebaczać winowajcom, czy aż siedem razy – pytał Piotr Jezusa. A Jezus odpowiedział krótko: „siedemdziesiąt siedem razy” i uzupełniał to niezwykłym obrazem.

 

„Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj, coś winien! Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu” – mówił Jezus do uczniów. 

 

I to jest wezwanie do każdego z nas. Przebaczenie jest warunkiem uzdrowienia, nawrócenia, bycia z Bogiem. Trudna to droga, wąska, ale innej nie ma. Trzeba nią iść, nawet jeśli czasem idziemy tylko po kroku, z trudem, bo zranienia siedzą w nas głęboko. On jest silniejszy od nas, Jemu trzeba powierzyć przebaczenie.  Inna prowadzi do zatracenia.

 

Tomasz P. Terlikowski

Źródło: Maly Dziennik

Komentarze

Zobacz także

To jest przykład CNÓT KAPŁAŃSKICH! Rezygnuje z urzędu biskupa, żeby pojechać na misje

Redakcja malydziennik

Brazylia: szturm modlitewny i pokuta w intencji ojczyzny

Redakcja malydziennik

Zbawienie z łaski i miłosierdzia, nie z uczynków. Trudno o mocniejsze potwierdzenie!

Redakcja malydziennik
Ładuję....