POLITYKA

Ale sukces! Mamy miejsce w Radzie ONZ!

W trakcie dzisiejszego spotkania Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych Polska została wybrana jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2018-19.

Rada Bezpieczeństwa pozostaje głównym, międzynarodowym organem odpowiedzialnym za utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa, którego decyzje są wiążące dla wszystkich państw członkowskich ONZ.

 

Członkostwo w Radzie podnosi międzynarodową rangę i prestiż kraju, a także może stanowić skuteczny instrument promocji dokonań państwa w kwestiach szeroko związanych z międzynarodowym pokojem i bezpieczeństwem. Z tego m.in. powodu o niestałe członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w najbliższych latach ubiega się szereg państw UE, jak np. Niemcy, Belgia, Estonia, Rumunia, Irlandia, prowadząc niekiedy do ostrej rywalizacji między państwami konkurującymi o te same miejsca między bliskimi sobie krajami. Ponadto państwa aspirujące do roli ważnych graczy w swoich regionach lub mające aspiracje odgrywania większej globalnej roli (np. Brazylia, Indie, Pakistan, RPA, Niemcy, Japonia) starają się zasiadać w RB regularnie w odstępach kilkuletnich.

 

Członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa da Polsce także wyjątkową możliwość aktywniejszego włączenia się w działania na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa międzynarodowego i realizacji najważniejszych celów ONZ. Nasze członkostwo w Radzie można potraktować jako element zwiększonego zaangażowania Polski w sprawy globalne i budowania pozycji wobec krajów pozaeuropejskich, dla których w znacznym stopniu ONZ pozostaje jednym z zasadniczych punktów odniesienia.

 

Przekaz polityczny oraz obszary priorytetowego zaangażowania i  aktywności RP zostały powiązane z trzema hasłami naszej kampanii, które jednocześnie definiują Polskę jako kraj kandydujący do Rady, tj. Solidarity-Responsibility-Commitment (Solidarność, Odpowiedzialność, Zaangażowanie) – czytamy na stronie polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Źródło: msz.gov.pl

Komentarze

Zobacz także

Oto godny naśladowca Marii Antoniny. Tyle że on nie każe głodnym jeść ciastek, tylko KRÓLIKI

Redakcja malydziennik

Grzegorz Braun o filmie Sekielskich: To być może otwarcie nowej epoki

Adam Gaafar

Wiemy kiedy spotkanie Duda-Trump!

Redakcja malydziennik
Ładuję....