Zabijamy proroków, zamurowujemy ich w grobowcach, bo…

Fot. TPT
Usprawiedliwienie nie jest z uczynków zakonu. Te słowa św. Pawła są wciąż zgorszeniem dla kolejnych pokoleń faryzeuszy.
I dzisiejsza Ewangelia i czytanie z Listu do Rzymian to mocne teksty. Św. Paweł niezwykle mocno przypomina, że usprawiedliwienie nie następuje z zachowywania prawa, nie jest efektem zaciśniętych zębów i pośladków, nie wynika z tego, że mamy dobre samopoczucie, bowiem zachowujemy wszystko, co trzeba. „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie” - zaznacza Apostoł.  „…człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę, niezależnie od pełnienia nakazów Prawa” - dodaje.

 

A Ewangelia jeszcze wzmacnia ten przekaz. „Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. A tak jesteście świadkami i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce|” - mówi Jezus. Biada nam, bo prorocką mowę odrzuciliśmy, a później, gdy prorocy zostali przez nas odrzuceni, a czasem pozbawieni możliwości działania (zamordowani w naszych sercach) zbudowaliśmy im grobowce, by zamurowani przestali nam przeszkadzać w naszym pobożnym, religijnym życiu, które niestety jest jedynie „pełnieniem nakazów prawa”, a nie wiarą.

 

Tomasz P. TerlikowskiAutor: Tomasz P. Terlikowski

Źródło: MalyDziennik.pl

6:48 19 października 2017


Popularne

Polityka
Cywilizacja
Religia
Opinie