WŁĄCZ SIĘ DO AKCJI I ... RATUJ CHRZEŚCIJAN z miasta KARAKUSH!

Prezentujemy spot promujący pomoc dla chrześcijańskiego miasta Karakush. Pomoc ofiarom terroryzmu niesie fundacja Orla Straż założona przez kmdr ppor. rez. Bartosza Rutkowskiego.

Autor: ser

Źródło:

21:31 12 października 2017Video
Polityka
Cywilizacja
Religia
Opinie