Uwaga! Franciszek zmienia normy na temat przekładu liturgicznego! Od teraz księgi liturgiczne w językach narodowych będą...

Wikipedia/ MK777
Ojciec Święty zmienił przepisy obowiązujące w Kodeksie Prawa Kanonicznego dotyczące tłumaczenia tekstów używanych w liturgii Kościoła Katolickiego. Od teraz księgi liturgiczne w językach narodowych będą musiały być jak najwierniejsze oryginałowi.
Listem apostolskim motu proprio zaczynającym się od słów „Magnum principium” Papież zmodyfikował normy z kan. 838 Kodeksu Prawa Kanonicznego dotyczące przekładu ksiąg liturgicznych na języki narodowe. W dokumencie Franciszek podkreśla z naciskiem kompetencje Stolicy Apostolskiej co do tych tłumaczeń i konieczność wierności tekstom oryginalnym, a jednocześnie stałej odpowiedzialnej współpracy ze strony krajowych Konferencji Biskupów. Dodatki w odnośnym kanonie dotyczą m.in. uwzględnienia roli episkopatów w zatwierdzaniu ksiąg liturgicznych i zaznaczenia potrzeby wierności przekładów. Zmiany wejdą w życie od 1 października.Autor: mm

Źródło: Radio Watykańskie

17:19 11 września 2017


Popularne

Polityka
Cywilizacja
Religia
Opinie