Ukraińcy znowu próbowali oszukiwać z wizami! Straż Graniczna ich dopadła!

TV Republika
Polska gościnność jest znana na całym świecie. Niestety nie każdy potrafi ją uszanować i docenić. W miniony weekend funkcjonariusze ze Śląskiego Oddziału SG zatrzymali 17 cudzoziemców, którzy naruszyli obowiązujące w Polsce przepisy.
Funkcjonariusze Straży Granicznej skontrolowali legalność pobytu cudzoziemców na terenie województwa opolskiego i śląskiego. W trakcie procedury zatrzymano czternastu obywateli Ukrainy, dwóch obywateli Białorusi oraz obywatela Mołdawii. Trzynastu kontrolowanych obywateli Ukrainy oraz Białorusin wykorzystywało posiadane dokumenty pobytowe z prawem do pracy w Polsce w celu innym niż deklarowali podczas składania wniosku wizowego.

 

Dokumenty te potrzebne były im między innymi do wyjazdu za granicę w celach turystycznych. Trzech cudzoziemców przeterminowało swój pobyt na terytorium państw Schengen. Obywatel Ukrainy z kolei nie posiadał żadnych dokumentów uprawniających go do wjazdu i pobytu na terytorium naszego kraju.

 

W związku z naruszeniem przez cudzoziemców obowiązujących w Polsce przepisów wszczęto postępowania administracyjne, które zakończyły się wydaniem szesnastu decyzji zobowiązujących do powrotu. Ukrainiec, który nie posiadał żadnych dokumentów został umieszczony w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców do czasu zakończenia postępowania administracyjnego.Autor: sg

Źródło: strazgraniczna.pl

13:21 12 września 2017


Popularne

Polityka
Cywilizacja
Religia
Opinie