TO SIĘ ZBLIŻA… Trzeba czuwać!

Te ostrzeżenia brzmią bardzo mocno. Trzeba być gotowym.
„Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny” - przypomina nam dziś Jezus. 

 

I nie chodzi tylko, ani przede wszystkim o Paruzję, ale o moment naszej śmierci, o pytanie, czy nasze latarnie będą puste czy napełnione łaską, wiarą, współodczuwaniem? Czy będziemy stali z rękoma pełnymi dóbr doczesnych, dobrego samopoczucia czy z pustymi rękoma, które wznosić się będą w ufności do Miłosiernego Pana w pragnieniu Jego łaski.

 

Gotowość do śmierci do jednak także nieustanne czuwanie w poszukiwaniu Mądrości, Jej szukanie w Słowie Pana do nas, w medytacji Słowa, rachunku sumienia, który ujawnia, co dziś do nas Pan mówił przez innych, w lekturze duchowej. 

 

Mądrość jest wspaniała i niewiędnąca:

ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują,

(…)

O niej rozmyślać - to szczyt roztropności,

a kto z jej powodu nie śpi, wnet się trosk pozbędzie

 

Wielkie wyzwanie wstawania w nocy, by czuwać przy Bogu, tak by Jezus nie zastał nas śpiących.

 

Tomasz P. TerlikowskiAutor: Tomasz P. Terlikowski

Źródło: MalyDziennik.pl

9:40 12 listopada 2017


Popularne

Polityka
Cywilizacja
Religia
Opinie