To są fakty: pomimo timmermansowej propagandy Wyszehrad chce być w Unii. Polska w tym zestawieniu jest najbardziej...

Twitter/ V4_PRES
CBOS przygotował nowe badanie opinie publicznej we współpracy z partnerami z krajów Grupy Wyszehradzkiej. Wyniki są jasne: nikt nie chce opuszczać Unii, a współpraca to podstawa.
Najbardziej prounijnym krajem V4 jest Polska. Właśnie Polacy najczęściej i najsilniej popierają członkostwo w UE - jest to aż 88% wszystkich przepytanych osób. Najmniej uniolubni są Czesi, ale także tam większość (56%) jest za członkostwem w strukturach UE. Z kolei Węgry ledwo ustępują Polsce (82%) eurooptymizmie, podobnie Słowacy (74%).

 

Drugie pytanie dotyczyło formuły integracji - znów większość ankietowanych była za współpracą, ale tylko Polacy byli za ścisłą współpracą (58%), a za luźniejszą współpracą Słowacy (51%). Wyniki ankiety jasno pokazują, że Grupa Wyszehradzka w Unii chce być i ją realnie, bez uprzedzeń, tworzyć.

 

Sondaż przeprowadzono w dniach 1-8 czerwca w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech na reprezentacyjnej próbie przez lokalne ośrodki badania opinii społecznej.Autor: la

Źródło: cbos.pl

15:31 16 sierpnia 2017


Popularne

Polityka
Cywilizacja
Religia
Opinie