To już jest schizma! Mnisi odrzucają zwierzchnictwo…

Fot. Flickr
Na Świętej Górze Atos doszło do schizmy. Ponad pięćdziesiąt wspólnot mniszych odmówiło wymieniania patriarchy Konstantynopola podczas liturgii. Bartłomiej jest formalnym zwierzchnikiem mnichów z Góry Atos.
O akcie schizmy (w istocie bowiem odmowa wymieniania patriarchy podczas Świętej Liturgii jest właśnie schizmą) informuje grecki portal Vimaorthodoxias. 

 

Nie jest jednak tak, że wszyscy atoscy mnisi zerwali z patriarchą. Część wspólnot opowiedziała się po stronie patriarchy, a część przeciwko niemu. Przeciwnicy Bartłomieja oskarżają go o tendencje ekumeniczne, dialog z katolikami i protestantami, a to - dla nich - oznacza wyrzeczenie się prawdziwego prawosławia. Dwa duże klasztory także zapowiadają zerwanie z patriarchą Bartłomiejem. 

 

Atos, przypomnijmy, jest samozarządzającą się republiką mniszą. Obecnie działa tam dwadzieścia monasterów, a także wiele wspólnot i pustelni. Świecką władzę na Górze Atos sprawuje gubernator Atosu, który podlega rządowi Grecji. Religijnie mnisi z Góry Atos podlegają jurysdykcji Patriarchy Konstantynopola.

 Autor: TPT

Źródło: Vimaorthodoxias/Interfax.ru

19:18 3 kwietnia 2017


Popularne

Polityka
Cywilizacja
Religia
Opinie