TO jest po prostu niezwykle MOCNA modlitwa! DUCHOWY POWER! ZOBACZ!

Jeśli masz problem, nie wiesz co zrobić w danej sytuacji, jeśli czujesz że życie traci dla Ciebie sens, że wszystko się wali, że nikt Cię nie kocha; masz problemy w rodzinie, pracy w szkole - NIE ŁAM SIĘ! POMÓDL SIĘ MODLITWĄ ŚW. AUGUSTYNA a zobacz jakiego dostaniesz duchowego POWERA!
Modlitwa świętego Augustyna 

Panie wszechmogący, troisty w Osobach, Jedyny Boże, któryś był, jest i będziesz na wieki. Tobie polecam dziś i po wszystkie czasy duszę, ciało, zmysły, wszelkie myśli, słowa i czyny moje, wiarę i wytrwałość w dobrym, abyś je strzegł każdej godziny i każdego momentu mego życia. Wysłuchaj mnie, o Trójco Przenajświętsza, i ochroń mnie od wszelkiego zła szczególnie od każdej niewierności przeciw Tobie, od wszystkich widzialnych i niewidzialnych nieprzyjaciół. Błagam o to przez przyczynę Najświętszej Dziewicy Maryi, przez modlitwy świętych Patriarchów, stałość Męczenników, czystość Dziewic zasługi Wybranych.

 

Wezwania
Wyznajemy naszą wiarę w Boga w Trójcy Świętej Jedynego, powtarzając: Wierzymy w Ciebie!
P.: Boże Ojcze Wszechmogący, który w Swej przedwiecznej mądrości stworzyłeś wszechświat i wciąż go odnawiasz.
W.: Wierzymy w Ciebie!
- Boże Ojcze, który z niepojętej miłości człowieka stałeś się we wszystkim do nas podobny prócz grzechu
- Synu Boży, który życie oddałeś na krzyżu, aby zbawić ludzkość
- Duchu Święty, który światłem Swoim obdzielasz ludzi przez wszystkie wieki
- Duchu Święty, który tworzysz serca czyste i napełniasz je miłością
P.: Niech będzie błogosławiona Święta Trójca nierozdzielna Jedność, albowiem uczyniła nad nami miłosierdzie Swoje. AmenAutor: dfr

Źródło: Mały Dziennik

11:28 8 sierpnia 2017


Popularne

Polityka
Cywilizacja
Religia
Opinie