Tego jeszcze nie było. Prawnicy kanoniści i teologowie będą dyskutować w Paryżu, jak odwołać Papieża heretyka!

Fot. Flickr
Kanoniści, teologowie i naukowcy innych specjalizacji już za dwa tygodnie mają dyskutować w Paryżu o tym, jak odwołać papieża heretyka? Takiej dyskusji, nie mówiąc już o konferencji naukowej, nigdy dotąd nie prowadzono w środowiskach katolickich.
Podczas konferencji uczeni będą dyskutować nad modelami działań i teologicznym ich rozumieniem w sytuacji, w której pojawia się papież głoszący poglądy heretyckie, albo wprost głosi fałszywe nauczanie.

 

Teologowie będą w trakcie spotkania przedstawiać m.in. wykłady na temat koncyliaryzmu postrzeganego przez pryzmat gallikanizmu a także rozważać sytuację papieży i antypapieży w średniowieczu.

 

Dyskusja, jak widać, ma oczywiście charakter czysto historyczno-prawno-teologiczny, ale trudno nie dostrzec, że jak dotąd katoliccy badacze takich tematów nie podejmowali. Autor: TPT

Źródło: LifeSiteNews/MalyDziennik.pl

12:52 18 marca 2017


Popularne

Polityka
Cywilizacja
Religia
Opinie