Straszna profanacja: z tabernakulum wykradli Najświętszy Sakrament. Zabrali go za sobą i pili alkohol

13 lipca zbezczeszczono konsekrowane hostie w diecezji radomskiej. Bp Henryk Tomasik zarządził nabożeństwo wynagradzające w każdym kościele diecezji.
Profanacja została dokonana przez dwóch mężczyzn w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Starachowicach. Dostali się oni do świątyni i otworzyli tabernakulum. Zabrali stamtąd Najświętszy Sakrament.

 

Z puszki rozsypano zawartość, a gdy policja zatrzymała sprawców odkryła, że mają przy sobie Ciało Pańskie. Ordynariusz radomski, bp Henryk Tomasik, wydał oświadczenie w którym wezwał do nabożeństwa wynagradzającego.

 

Oto treść komunikatu:

„Czcigodni Księża,

Drogie Osoby Życia Konsekrowanego,

Drodzy Bracia i Siostry,

W modlitwie »Ojcze nasz«, wypowiadając słowa »Święć się imię Twoje«, prosimy o to, aby wszyscy ludzie traktowali Osobę Pana Boga jako świętą. Wszystko to, co jest związane z Osobą Pana Boga jest dla nas święte. Poszanowanie Sacrum, tego, co jest święte, jest ważnym wyznacznikiem kultury społeczeństwa i każdego człowieka.

Dla nas, wierzących, wielką świętością jest Najświętszy Sakrament. Z wiarą uczestniczymy we Mszy Świętej i z szacunkiem przyjmujemy Komunię Świętą. Przed Najświętszym Sakramentem klękamy.

Bardzo ciężkim grzechem jest profanacja Najświętszego Sakramentu. Włamanie do tabernakulum, rozsypywanie konsekrowanych Komunikantów, zabieranie Komunii Świętej do domu - jest nie tylko ciężkim grzechem, sprawca takiego czynu zaciąga karę kościelną, zwaną ekskomuniką. Z takiego grzechu może rozgrzeszyć - i zdjąć ekskomunikę - tylko Stolica Apostolska.

Z bólem informuję, że taka profanacja miała miejsce 13 lipca 2017 r. w kościele pw. MB Nieustającej Pomocy w Starachowicach.

W związku z tym proszę, aby we wszystkich świątyniach naszej Diecezji, w niedzielę, 16 lipca, po każdej Mszy Świętej, odbyło się, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, nabożeństwo wynagradzające. Proszę także o modlitwę w intencji sprawców profanacji; o łaskę skruchy i nawrócenia.

Biskup Henryk Tomasik”.Autor: mm

Źródło: gosc.pl

20:11 14 lipca 2017Video
Polityka
Cywilizacja
Religia
Opinie