Rosyjski janusz biznesu oszukał Polaków, Ukraińców i Białorusinów! Zostanie ukarany!

strazgraniczna.pl
26 września funkcjonariusze z Placówki SG w Gdańsku zakończyli trwającą od maja tego roku kontrolę legalności zatrudnienia cudzoziemców w jednej z gdańskich agencji pracy. Stwierdzono, że 29 osób było zatrudnionych przez nią wbrew przepisom.
Funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzili kontrolę zatrudnienia 55 obcokrajowców. Ustalili, że 16 obywateli Ukraińców i 13 Białorusinów pracowało niezgodnie z warunkami wskazanymi w oświadczeniach o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, bez zezwoleń na pracę i bez pisemnych umów.

 

Agencja kierowała ich do pracy na terenie województwa pomorskiego m.in. w branży budowlanej, gastronomicznej i opiece nad starszymi osobami. 

 

W toku śledztwa mundurowi doszli do wniosku, że prawo złamał pełnomocnik prezesa zarządu, obywatel Rosji, który celowo oszukał własnego przełożonego - prezesa agencji oraz obcokrajowców. Dlatego też Straż Graniczna odstąpiła od ukarania cudzoziemców, natomiast  wobec pełnomocnika agencji wniesiony zostanie wniosek o ukaranie do gdańskiego sądu. Grozi mu grzywna do 10 tys. zł. Autor: fk

Źródło: strazgraniczna.pl

15:40 28 września 2017Video
Polityka
Cywilizacja
Religia
Opinie