Przeciw wątpliwościom w kwestii katolickiej mariologiI!

Mariologia nieustannie znajduje się pod atakiem. I chodzi nie tylko o ataki radykalnych protestantów, ale także części liberalnych katolików. Dzisiejsze czytania pokazują, że maryjność Kościoła ma głębokie źródła biblijne.
Nie wiem, jak można mieć wątpliwości, co do szczególnego miejsca Maryi w historii zbawienia. Ewangelia z dzisiejszego dnia aż zwala z nóg głęboką maryjnością. 

 

„Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona” - mówi do Maryi Elżbieta. „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana” - dodaje. I określa swoją młodszą kuzynkę mianem „Matki Pana”. A sama Maryja mówi w proroczym natchnieniu: „błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”. 

 

Wszystkie te określenia skupione są na wielkim dziełach, które Pan uczynił w Maryi i przez Maryję. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest o tym samym, o tym, co Bóg uczynił w Jej życiu, i co może uczynić przez Nią w naszym.

 

Tomasz P. TerlikowskiAutor: Tomasz P. Terlikowski

Źródło: Maly Dziennik

8:46 15 sierpnia 2017


Popularne

Polityka
Cywilizacja
Religia
Opinie