Prefekt Kongregacji Nauki Wiary: Papież Franciszek nie zmienił nauczania na temat niemoralności cudzołóstwa, konkubinatów, aktów homoseksualizmu

Fot. LifeSiteNews
Kościół katolicki pod kierunkiem papieża Franciszka nie zmienił swojego nauczania na temat niemoralność konkubinatów, rozwodów, cudzołóstwa i homoseksualizmu. Nie ma także mowy o otwarciu drogi do Komunii świętej dla osób cywilnie rozwiedzionych i w nowych związkach. Takie mocne i jednoznaczne tezy przedstawia prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. Gerhard Muller.
Opinie te wyrażone zostały w opublikowanej właśnie w języku angielskim 240-stronicowej książce „Raport kardynała Mullera”. Wywiad-rzeka zadedykowany jest papieżowi Franciszkowi. 

 

Kardynał podkreśla, że uznanie, że rozwodnicy w ponownych związkach mogą przystępować do Komunii świętej opiera się na fałszywej koncepcji Boga oraz fałszywej koncepcji miłosierdzia. „W niemoralnych związkach”, takich jak konkubinaty, rozwodu i ponowne małżeństwa po rozwodach, nie ma ziaren Słowa. Zdaniem kardynała nie można też mówić w nich o autentycznym dynamizmie miłości, a jest w nim raczej realna przeszkoda do duchowego rozwoju i wzrastania w człowieczeństwie. 

 

Duszpasterskie towarzyszenie w takiej sytuacji musi opierać się na autentycznym nauczaniu Kościoła. Nie może być też mowy o tym, by - jak podkreśla kardynał, ktoś, kto nie znajduje się w pełnej jedności z Kościołem i nie pozostaje w stanie łaski uświęcającej mógł przystępować do Komunii. 

 

Nie ma też mowy o zmianie nauczania Kościoła w kwestii homoseksualizmu. - Koncepcja wewnętrznego nieuporządkowania aktów homoseksualnych, która nie prowadzą do autentycznej emocjonalnej i seksualnej komplementarności, wynika z Pisma Świętego - podkreślił kard. Muller. I dodał, że Kościół musi przypominać, jakie są autentyczne zasady i normy w oparciu, o które sądzić na będzie Bóg na Sądzie Ostatecznym. - Kościół zawsze mówił: to jest prawda, a to jest fałsz. I nikt nie powinien żyć swoją własną, indywidualną interpretacją Bożych przykazań - mówił prefekt Kongregacji Nauki Wiary.

 

Tomasz P. TerlikowskiAutor: Tomasz P. Terlikowski

Źródło: Life Site News

20:52 10 kwietnia 2017


Popularne

Polityka
Cywilizacja
Religia
Opinie