Porażająca diagnoza Europy: jest "muzeum przeszłości, kobietą bezpłodną, zmęczoną, poranioną". Zakończyły się obrady CCEE w Mińsku

ccee.eu
Po raz pierwszy w stolicy Białorusi odbyła się sesja plenarna Rady Konferencji Biskupich Europy. W czasie obrad zwrócono uwagę na problemy, z którymi borykają się europejskie społeczności: samotność, bezrobocie i terroryzm.
„Pomimo posunięć skierowanych ku izolacji wierzymy w jedność ideałów duchowych i etycznych, które od zawsze były sercem Europy i jej przeznaczeniem. Tak, jak wierzymy w sens kontynuowania drogi prowadzącej do pojednania, które należy nie tylko do historii, ale do życia, i prowadzi do szacunku oraz dowartościowania różnych tradycji i religii ponad wszelkimi przejawami ekstremizmu” – czytamy w przesłaniu na zakończenie sesji plenarnej Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE), która odbyła się w stolicy Białorusi, Mińsku. Biskupi wezwali Europę do otwarcia się na religię i transcendencję, na wspólnotę i Ewangelię, bo te wartości, stanowiące jej serce, inspirowały nie zawsze łatwą drogę, jaką przebywa Europa.

 

W czasie kilkudniowych obrad zwrócono także uwagę na problemy, które dotykają narody europejskie, takie jak samotność, trudności związane z pracą i bezrobociem, kultura odrzucenia, handel bronią i ludźmi, terroryzm. Wiceprzewodniczący tego gremium, abp Stanisław Gądecki, mówił o Europie, która zubożała, stała się „muzeum przeszłości, kobietą bezpłodną, zmęczoną, poranioną”, gdyż „utraciła kierunek prowadzący do nieba, do Transcendencji”. Te trudności nie przeszkadzają jednak kochać Europy i nie być obojętnymi na jej zranienia – uważa metropolita poznański.

 

W przesłaniu kończącym spotkanie biskupi stojący na czele krajowych Konferencji Episkopatów poruszyli także temat młodzieży. Podkreślili, iż Kościół mocno wierzy w ludzi młodych, ufa im i ich szanuje, tak jak matka swoje dzieci. Pragnie być blisko nich i iść z nimi ukazując, że Ewangelia jest wielkim „tak” dla życia, miłości, wolności, radości, jest mówieniem „tak” Chrystusowi.Autor: ws

Źródło: Radio Watykańskie

13:51 3 października 2017Video
Polityka
Cywilizacja
Religia
Opinie