Oto PROROCZA MODLITWA Biedaczyny z Asyżu! Kto będzie PRZEKLĘTY, a kto SZCZĘŚLIWY?

Dziś w Kościele katolickim obchodzone jest wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, który urodził się jako Jan Bernardone w roku 1182. Po lekkomyślnie spędzonej młodości nawrócił się, i wyrzekłszy się dóbr doczesnych, postanowił żyć w ubóstwie, aby naśladować Chrystusa. Założył Zakon Braci Mniejszych i sióstr klarysek, a także trzeci zakon przeznaczony dla ludzi świeckich. Pod koniec życia otrzymał stygmaty ran Chrystusa. Zmarł 3 października 1226 roku. Jego najbardziej znanym utworem jest "Pieśń słoneczna".
Najwyższy, wszechmocny, dobry Panie,

Twoja jest chwała, cześć, uwielbienie i wszelkie błogosławieństwo,

i tylko Tobie, o Najwyższy, one przystoją

i żaden człowiek nie jest godzien chwały.

Bądź pochwalony Panie ze wszystkimi Twoimi stworzeniami,

szczególnie z panem bratem słońce przez które dajesz nam dzień i nas oświecasz,

i ono jest piękne, i rozpromienione wielkim blaskiem przez Ciebie, Najwyższy,

i Twoim jest ono wyobrażeniem.

Bądź pochwalony mój Panie

przez siostrę księżyc i gwiazdy,

któreś poukładał na niebie,

a które są jasne, cenne i piękne.

Bądź pochwalony mój Panie

przez brata wiatr, powietrze, obłoki

i każdą pogodę, przez które karmisz swoje stworzenia.

Bądź pochwalony mój Panie

przez siostrę wodę, która jest bardzo użyteczna,

pokorna, cenna i czysta.

Bądź pochwalony mój Panie

przez brata ogień,

którym oświecasz noc,

a który jest piękny, radosny, mocny i silny.

Bądź pochwalony mój Panie

przez naszą matkę ziemię,

która nas żywi i utrzymuje,

i która daje nam różne owoce,

kolorowe kwiaty i rośliny.

Bądź pochwalony mój Panie

przez wszystkich, którzy wybaczają

z powodu Twojej miłości

i dla niej znoszą wszelkie choroby i prześladowania.

Szczęśliwi, którzy nie tracą pokoju w przeciwnościach,

albowiem przez Ciebie, o Najwyższy, będą ukoronowani.

Bądź pochwalony mój Panie

przez naszą siostrę śmierć cielesną,

od której żaden żyjący człowiek uciec nie może.

Przeklęci ci, którzy umierają w grzechach śmiertelnych,

szczęśliwi, których śmierć zastanie podczas spełniania Twojej najświętszej woli,

albowiem ona nie uczyni im nic złego,

chwalcie i błogosławcie mego Pana,

dziękujcie i służcie Mu z wielką pokorą.Autor: la

Źródło: brewiarz.pl

18:00 4 października 2017Video
Polityka
Cywilizacja
Religia
Opinie