Oto dlaczego Polacy zwyciężają i zwyciężą zawsze!

Prof. Jan Żaryn, redaktor naczelny „wSieci Historii”, w rozmowie z Mateuszem Godkiem z Salve TV wyjaśnia, co to znaczy być Polakiem i mówi dlaczego zawsze Polska zostaje ... zwycięzcą! ZOBACZ!

- Bez wątpienia w tym bilansie widać różne blaski i cienie. Jednym z takich cieni, które istniały szczególnie w latach 90. to wyraźna presja adresowana do Narodu polskiego ze strony znacznej części opiniotwórczej elity, byśmy się nie zajmowali historią, nie próbowali z niej wydobywać polski, nadzwyczajny charakter narodowy, tylko byśmy spróbowali iść do przodu zapominając,w domyśle „lekceważąc” lekcje historii. Jak się dziś okazuje ta próba przytłoczenia nas wstydem z polskości została już poza nawiasem zbiorowej pamięci. Dzisiaj jesteśmy w zupełnie innym miejscu - mówił autor „Polskiej pamięci”

Zdaniem prof. Żaryna, „polityka historyczna jest częścią codzienności funkcjonowania państwa, narodu, nie tylko polskiego”.

Pytany, co się takiego wydarzyło, że ta sytuacja uległa zmianie, mówił:

Drążyliśmy jako historycy, jako ta inna część polskiej inteligencji, która nawiązywała do etosu polskiej inteligencji XIX, XX wieku, a w tym etosie polskiej inteligencji istniała odpowiedzialność za wspólnotę. Ta część Polaków, która widziała tę odpowiedzialność inteligencji za wspólnotę narodową i ta część Narodu, która przyjęła, że należy myśleć o historii jako o zjawisku, które konstytuuje współczesność na dziś wygrała – podkreślał prof. Żaryn

Wygrała w sensie dużo poważniejszym niż arytmetyka demokratyczna i wyborcza. Myślę, że dzisiaj znaczniejsza część opozycji akurat w tej kwestii budowania pamięci polskiej jest z nami – dodawał

Sami Polacy mieli o sobie pogląd bardziej negatywny, niż pogląd funkcjonujący na zewnątrz. Dzisiaj jest to już zupełnie inna narracja na temat polskiej historii.(....) Wygrali Polacy jako zbiorowość, wspólnota, wygraliśmy Żołnierzy Wyklętych – zaznaczył redaktor naczelny „wSieci Historii”

Historia jest nauczycielką życia, o ile chcemy, żeby nią była. Jedno z zasadniczych pytań, które prędzej czy później człowiek żyjący w Polsce powinien sobie zadać to to, czy zgadza się z tym stwierdzeniem „jestem Polakiem”, czy to jest z kropką, czy ze znakiem zapytania, czy w ogóle nie jestem Polakiem. W zależności od tego, czy stawiamy kropkę, znak zapytania, czy negujemy, to dalszy ciąg jest bardzo ważny – mam obowiązki polskie. Historia jest tym przekazem o polskim narodzie, w którym odkrywamy siebie, nasze posłannictwa, obowiązki, czyli to, czy chcemy być patriotami, czy nie – podsumowalAutor: se

Źródło: salve.tv

20:36 9 czerwca 2017


Popularne

Polityka
Cywilizacja
Religia
Opinie