Nowe badania nie pozostawiają złudzeń: przemoc wobec dzieci najsilniejsza jest wśród IMIGRANTÓW

Public Domain
Uniwersytet w Zurychu przeprowadził badania na temat przemocy wobec dzieci w domach. Szwajcarzy wysnuli proste wnioski: im większa bieda, tym większa możliwość doświadczenia przemocy, na niebezpieczeństwo takich zachować wpływa także imigranckie środowisko.
Na potrzeby badania przeprowadzono 10.000 wywiadów wśród siedemnastolatków w Szwajcarii. Zauważono, że silny wpływ na przemoc wobec dzieci ma bezpieczeństwo finansowe. Pośród rodzin, które otrzymywały pomoc społeczną, żyjących na granicy ubóstwa, przemoc wobec dzieci była dwukrotnie wyższa niż w pozostałych rodzinach.

 

Ponadto 40% dzieci, których rodzice pochodzili z byłej Jugosławii doświadczyło w domu przemocy. Podobnie wśród imigrantów z Portugalii - tam problem dotyczył 1/3 dzieci.

 

Badania wykazują, że 20% dzieci w Szwajcarii żyje w "poważnym niebezpieczeństwie" z powodu przemocy, a dodatkowe 43% grozi "lekka przemoc". Pozostałe 37% dzieci w Szwajcarii jest wolnych od przemocy w domach.Autor: zk

Źródło: thelocal.ch

18:15 9 października 2017Video
Polityka
Cywilizacja
Religia
Opinie