NIEZWYKŁE DOŚWIADCZENIE W czasie śmierci klinicznej! ZOBACZ co się działo!

Alexander Eben jest wykładowcą Harvardu, znakomitym neurochirurgiem z ponaddwudziestoletnim stażem pracy w szpitalach uniwersyteckich, który dokonał wiele operacji na mózgu. Podczas choroby doświadczył śmierci klinicznej… - czytamy na portalu milujciesie.org.pl
10 listopada 2008 r. Alexander Eben nagle zachorował na ostre bakteryjne zapalenie opon mózgowych spowodowane przez pałeczkę okrężnicy. Choroba całkowicie zablokowała działanie jego kory mózgowej. Zapadł w śpiączkę.

Z medycznego punktu widzenia jego powrót do zdrowia wydawał się niemożliwy, a ewentualne wyzdrowienie medycyna uznałaby jako cud. To właśnie wtedy, gdy zapadł w śpiączkę i jego kora mózgowa przestała funkcjonować, Eben znalazł się poza swoim ciałem.

Wcześniej zawsze sądził, że świadomość człowieka i przeżycia z pogranicza śmierci mają swoje źródło w mózgu, a z chwilą jego śmierci człowiek przestaje istnieć. Choć nauka nie jest w stanie wyjaśnić, jak miliardy komórek nerwowych w mózgu mogą wytworzyć świadomość i inne uczucia wyższe, to jednak Eben był pewny, że w najbliższej przyszłości naukowcy rozwiążą również i tę zagadkę.

Doświadczenie śmierci klinicznej sprawiło, że naukowiec całkowicie zmienił swoje poglądy. Po zapadnięciu w śpiączkę znalazł się w czysto duchowej rzeczywistości i doświadczył niesamowitej jasności myśli i klarowności widzenia.

RZECZYWISTOŚĆ PIEKŁA

Eben najpierw znalazł się w jakiejś przerażającej błotnistej krainie, w której tkwił jak w pułapce. Słyszał okropny mechaniczny, monotonny łoskot i widział, jak z błota wynurzały się budzące lęk i odrazę zezwierzęcone twarze, które skrzeczały lub jęczały. Czuł śmiertelny odór krwi, odchodów i wymiotów. Ocierały się o niego kolczaste ciała przemieszczającego się tłumu, który przypominał robaki i gady. Powodowało to u niego najwyższy stopień odrazy i przerażenia.

Trzeba pamiętać, że nasz język jest nieporadny, kiedy próbuje opisywać rzeczywistość, która jest niedostępna poznaniu zmysłowemu. Kiedy Matka Boża w Fatimie, 13.07.1914 r., objawiła dzieciom pierwszą tajemnicę fatimską (mówiącą o tym, że ostateczną konsekwencją odrzucenia Boga przez człowieka jest piekło) i kiedy dzieci zobaczyły wizję piekła, to były tak przerażone, że nikomu nie chciały wyjawić treści tej tajemnicy. Dopiero na wyraźne polecenie biskupa Łucja opisała całą wizję. Wcześniej jednak w następujących słowach przedstawiła biskupowi swoje zastrzeżenia:

„Jak mogłabym opisać piekło? Nie znalazłabym odpowiednich słów do opisania tej rzeczywistości, gdyż to, co ja mówię, jest niczym, daje jedynie słabe wyobrażenie”.

O rzeczywistości wiecznego potępienia piszą wielcy mistycy. I na przykład św. Faustyna tak kończy opis przerażającej wizji piekła:

„Niech grzesznik wie: jakim zmysłem grzeszy, takim dręczony będzie przez wieczność całą. Piszę o tym z rozkazu Bożego, aby żadna dusza nie wymawiała się, że nie ma piekła, albo tym, że nikt tam nie był i nie wie, jak tam jest. (…)

Ja, siostra Faustyna, z rozkazu Bożego byłam w przepaściach piekła na to, aby mówićduszom i świadczyćże piekło jest. (…) To, com napisała, jest słabym cieniem rzeczy, które widziałam. Jedno zauważyłam: że tam jest najwięcej dusz, które nie dowierzały, że jest piekło.

Kiedy przyszłam do siebie, nie mogłam ochłonąć z przerażenia, jak strasznie tam cierpią dusze, toteż jeszcze się goręcej modlę o nawrócenie grzeszników, ustawicznie wzywam miłosierdzia Bożego dla nich.

O, mój Jezu, wolę do końca świata konać w największych katuszach, aniżelibym miała Cię obrazić najmniejszym grzechem” (Dz. 741).

Kolumbijka Gloria Polo, będąc w stanie śmierci klinicznej po uderzeniu piorunem, kiedy znalazła się poza ciałem, doświadczyła rzeczywistości piekła, czyśćca i nieba.

Opisując piekło, stwierdza, że otworzyła się przed nią przerażająca otchłań, której nie można wyrazić ludzkimi słowami. Ta otchłań nienawiści wciągała ją w siebie. Ogarnął ją śmiertelny strach przed bezpowrotnym zatraceniem na wieczność. Skąpe światło żalu za grzechy, które miała jeszcze w swojej duszy, tak zirytowało demony znajdujące się w tej otchłani zła, że wszystkie z wściekłością rzuciły się na nią. Ich nienawiść paliła i zadawała jej niesamowite cierpienie.

Nie ma słów, mogących wyrazić ten horror, którego przyczyną są grzechy śmiertelne, a szczególnie życie takie, jakby Bóg nie istniał, brak modlitwy, odrzucenie sakramentów pokuty i Eucharystii, aborcja, praktykowanie różnych form okultyzmu, grzechy nieczystości, cudzołóstwo, stosowanie antykoncepcji, pornografia itp.

Gloria nagle poczuła, że św. Michał Archanioł mocno ją chwycił i uratował przed pogrążeniem się w straszliwej otchłani zła. Przez wizję piekła Pan Jezus pragnął jej uświadomić, iż wieloletnie, świadome i dobrowolne pogrążanie się w najrozmaitszych grzechach doprowadziło ją do takiego zniewolenia przez siły zła i zatwardziałości serca, które całkowicie zamyka się na dar Bożego miłosierdzia. W tym stanie egoizm posuwa się aż do nienawiści Boga, czyli do piekła.

Lekcja, jaką daje nam Jezus, jest jasna: jeżeli grzechy całkowicie zniszczą w człowieku wrażliwość na Bożą miłość, to zacznie on gardzić Bożym miłosierdziem i pogrąży sięw niewoli szatana.

Taki człowiek w chwili śmierci odrzuci Boże miłosierdzie, znienawidzi Boga i na wieki zatraci się w piekle. Pismo św. mówi o absolutnym wyłączeniu bezbożników z królestwa Bożego:

„Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego” (1 Kor 6,9-10; por. Ga 5,19; Ef 5,5).

Wracając do przeżyć Ebena, trzeba podkreślić, że to dzięki Bożemu miłosierdziu doświadczył on przedsmaku rzeczywistości piekła po to, aby mógł się nawrócić i przez swoje świadectwo wzywać ludzi do powrotu do Boga. Przerażony tą rzeczywistością z całych sił zapragnął jak najszybciej się stamtąd wydostać. Po pewnym czasie ciemność, która go otaczała, zaczęła się rozpraszać i zabrzmiały dźwięki najpiękniejszej muzyki, jaką kiedykolwiek słyszał.

CAŁE ŚWIADECTWO DOSTĘPNE TUTAJAutor: ser

Źródło: milujciesie.org.pl

20:41 11 października 2017


Popularne

Polityka
Cywilizacja
Religia
Opinie