Nie możesz znieść kazania księdza w twoim kościele? To przygotuj się na zmiany – Episkopat wprowadza nowe wytyczne

Wikipedia
Polscy biskupi powołują się na zdanie Ojca Świętego: „homilie wygłaszane podczas Mszy Świętych powinny być każdorazowo starannie przygotowywane. Papież Franciszek prosi księży o studium, modlitwę, refleksję i kreatywność duszpasterską”.
Nowe regulacje przedstawiono w najnowszych „Wskazaniach Konferencji Episkopatu Polski dotyczących homilii mszalnej”. Wśród wskazań dokumentu zaznaczono, że homilii nie pomagają tylko słuchającym, ale także głoszącym je księżom. Aby rzeczywiście były one pomocne, potrzebne jest rzetelne przygotowanie ich w duchu refleksji i modlitwy.

 

Przypomniano także, że homilia to integralna części niedzielnej Mszy Świętej z ludem i nie wolno jej opuścić bez ważnej przyczyny. Każda z takich wypowiedzi powinna być dodatkowo dostosowana do odbiorców. Nawet, jeżeli są niesłyszący.

 

„Księża biskupi zalecają w takich sytuacjach język migowy, w każdej diecezji powinni być odpowiednio przygotowani duszpasterze posługujący się tym językiem. Jeśli jest taka konieczność można skorzystać z pomocy tłumacza lub używać środków multimedialnych, ale powściągliwie i roztropnie” – zaznaczył ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Episkopatu.

 

Ważnym jest także głoszenie nawet na pogrzebach osób, które nie prowadziły życia związanego z Kościołem, gdyż jest to niepowtarzalna okazja „do głoszenia Zmartwychwstałego Chrystusa szczególnie wobec wielu niewierzących czy obojętnych religijnie, którzy uczestniczą w liturgii” – mówił ks. Rytel-Andrianik.

 

Wśród ważnych odniesień zaznaczono, że adoracja Najświętszego Sakramentu nie może zastępować tłumaczenia słowa w czasie Eucharystii. „Biskupi przypominają, że adoracja eucharystyczna sprawowana bezpośrednio po Mszy św. lub przed nią nie zastępuje obowiązkowej homilii mszalnej” – wskazano wyraźnie w dokumencie.

 

Warto wiedzieć, że wskazania nie wchodzą w życie z datą w przyszłości, ale są zaleceniami dotyczącymi normalnej praktyki duszpasterskiej, więc obowiązują cały czas.Autor: mm

Źródło: telewizjarepublika.pl

19:53 22 listopada 2017


Popularne

Polityka
Cywilizacja
Religia
Opinie