Nie czytasz Pisma Świętego, masz Boga w ... głębokim poważaniu! ZOBACZ!

Tomasz Terlikowski wspomina postać św. Ambrożego, który uczy nas, jak przeżywać Adwent z Pismem Świętym.
Terlikowski mówi wprost:

"Św. Ambroży ma ogromne zasługi, żeby wychować św. Augustyna. On mocno propagował czytanie Pisma Świętego (...)

Uczy nas szacunku do Słowa Bożego (...) Adwent czas gdzie nie pieczemy ciasta, ale czytamy Pismo Święte (...)

Bez Pisma Świętego nie ma życia chrześcijańskiego (...) Kto nie czyta Pisma, ten ktoś nie kocha Boga". 

Więcej ZOBACZ:

 Autor: sr

Źródło: Mały Dziennik

11:53 11 grudnia 2017Video
Polityka
Cywilizacja
Religia
Opinie