CYWILIZACJA

Nie chcesz posłać dziecka do żłobka? Przez nową ustawę nie będzie wyboru!

Opinię na temat nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 wydał Ordo Iuris. Proponowane zmiany, według Instytutu, nie pozostawiają rodzicom wyboru w zakresie sposobu opieki nad małym dzieckiem.

Instytut prawniczy Ordo Iuris ostrzega na swojej stronie internetowej, że przegłosowana przez Sejm 7 lipca nowelizacja poza pozytywnymi zmianami, w rzeczywistości głęboko ingeruje w autonomię rodziny. Przyjęte rozwiązania będą stwarzały presję, głównie ekonomiczną, aby wybrać żłobek lub klub dziecięcy, zamiast niani czy opiekuna dziennego.

 

Przede wszystkim, od wprowadzenia nowej ustawy, ZUS przestanie odprowadzać składki od minimalnego wynagrodzenia, teraz wsparcie dla rodzin zostanie zmniejszone o połowę. Tymczasem, według badań statystycznych, cena niani nie odbiega utrzymaniu jednego dziecka w żłobku – dziwi fakt, że zdaniem ustawodawcy niania nie jest pożądaną formą opieki.

 

Dobra zmiana to jednak pierwszeństwo dla rodzin wielodzietnych i z dziećmi niepełnosprawnymi nad tymi pochodzącymi z rodzin, gdzie jest jedno dziecko. Wśród zmian, które należy uznać za pozytywne znajdują się liczne ułatwienia w prowadzeniu żłobków, klubów dziecięcych, czy przedszkoli. Zaproponowane pozytywne zmiany, w perspektywie całej polityki rodzinnej, należy uznać za kosmetyczne.

 

Ordo Iuris uważa, że pozostaną one takimi do czasu, gdy ustawodawca będzie ingerować w prawo rodziców do wyboru formy opieki nad ich dziećmi, pomijając ich rzeczywiste potrzeby, ponad które stawia unijne wymogi.

Źródło: Ordo Iuris

Komentarze

Zobacz także

Feministki kłamią! Polska wcale nie chroni dzieci nienarodzonych!

Redakcja malydziennik

Supermarkety kłócą się z Kościołem o niedzielny handel. Ale nie w Polsce

Redakcja malydziennik

Magda Gesler została napadnięta

Ładuję....