Nie będzie wstrzymania wycinki puszczy? Zaprzestanie "spowoduje szkody w środowisku" o wartości...

hajnowka.pl
Ministerstwo Środowiska ustosunkowało się do decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Według wyliczeń resortu straty w środowisku wynieść mogą nawet 3,2 mld złotych.
TS wydał decyzję o wstrzymaniu wycinki fragmentu Puszczy Białowieskiej w zeszły piątek. Dziś upływa czas odpowiedzi ze strony polskiej. Chodzi o tereny objęte ochroną prawną.

 

Obie strony mają jednak zupełnie odwrotne zdanie co do przepisów. Ministerstwo Środowiska uważa, że realizuje bazowe dokumenty programu Natura 2000, z kolei Komisja Europejska uznają, że właśnie one są łamane.

 

Polska strona podważa również zasadność zarzutów - opierają się one jedynie na hipotezach. KE miała wykazać poważne i nieodwracalne szkody na skutek interwencji na obszarach chronionych, a do tej pory tego nie uczyniła.

 

Resort Szyszki uznaje także, że właśnie wstrzymanie wycinki oznaczać będzie zniszczenie siedlisk przyrodniczych i nieodwracalne szkody. Spowoduje to straty o wartości przeszło 3.240.000.000 PLN.

 

Prawdopodobnie rozwiązanie sprawy o Puszczę Białowieską nastąpi dopiero we wrześniu.Autor: la

Źródło: rp.pl

17:47 4 sierpnia 2017Video
Polityka
Cywilizacja
Religia
Opinie