POLITYKA

Masakra! Roczny raport Planned Parenthood: 328 tys. zamordowanych dzieci

Planned Parenthood (PP) to niesławna organizacja działająca głównie na terenie Stanów Zjednoczonych, której celem jest „dostarczanie opieki i usług medycznych związanych z reprodukcją”, przez co rozumie się m.in. promowanie edukacji seksualnej czy szerokiego dostępu do antykoncepcji i aborcji. Planned Parenthood znana jest głównie jako instytucja dokonująca zabiegów aborcji na żądanie oraz bohater afery związanej z handlem tkankami pozyskanymi z dzieci, na których przeprowadzono zabieg.

 

W upublicznionym z czteromiesięcznym poślizgiem raporcie można znaleźć informacje dotyczące działalności PP (świadczonych usług, liczby przeprowadzonych zabiegów itp.) oraz dane finansowe organizacji. Raport obejmuje działalność w okresie 2015-2016. Opóźnienie nie umknęło uwadze środowiskom zainteresowanym, które zauważają, że na stworzenie dokumentu o objętości 35 stron, z czego potężna część dotyczy reklamy bądź zachwalania działalności organizacji, potrzeba było niemal roku. W dokumencie znamienne są także fragmenty odnoszące się do „ataków ze strony antyaborcyjnych ekstremistów”, budowaniu i napędzaniu ruchów przychylnych PP oraz angażowaniu młodego pokolenia.

Zestawiając aktualny raport (lata 2015-2016) z poprzednim sprawozdaniem instytucji (lata 2014-2015), można wysunąć kilka kluczowych wniosków, które sprowadzają się do następujących faktów: większej liczby przeprowadzonych zabiegów aborcji, wyższego zysku uzyskanego z tytułu prowadzonej działalności, nieznacznie wyższego dofinansowanie z budżetu federalnego, mniejszej liczby pacjentów korzystających z usług PP, wreszcie mniejszej liczby przeprowadzonych badań bądź usług medycznych.

Liczba pacjentów w poprzednim okresie szacowana była na 2,5 miliona osób, aktualny raport podaje 2,4 miliony. Liczba przeprowadzonych zabiegów aborcji wyniosła 328 348 i była o 4 349 wykonanych zabiegów wyższa w stosunku do poprzedniego okresu (323 999 zabiegów). W praktyce możemy mówić, że rok do roku zabijana jest liczba dzieci odpowiadająca liczbie mieszkańców Lublina (około 340 000 mieszkańców).

Więcej TUTAJ

Źródło: Swiato-poglad.pl

Komentarze

Zobacz także

Aresztowany islamista-pracownik kontrwywiadu Niemiec to Hiszpan, były aktor porno

Redakcja malydziennik

Będą zmiany w 500 plus. ZOBACZ, co planuje rząd

Redakcja malydziennik

My też mamy nadzieję, że prowokacja w kościele nie ujdzie feministce na sucho!

Ładuję....