Komunia Święta nie dla rozwodników w ponownych związkach. „To grzech ciężki”. Prefekt Kongregacji Nauki Wiary nie pozostawia złudzeń!

Komunia Święta nie może być udzielona osobom, które porzuciły ważnie zawarte małżeństwo, rozwiodły się i wstąpiły w nowe związki cywilne, dopóki osoby te nie wyspowiadają się i nie otrzymają rozgrzeszenia. To zaś wymaga porzucenia grzechu ciężkiego i powrót do życia w czystości. To jednoznaczne nauczanie Kościoła przypomina prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. Gerhard Müller w wywiadzie udzielonym National Catholic Register.
- Skrucha, spowiedź i poprawa to trzy niezbędne elementy rozgrzeszenia. To są niezbędne warunki, by przystąpić do Eucharystii, Jezusa Chrystusa, który jest także tym, który nam wybacza - podkreślał kard. Müller. I dodawał, że małżeństwo zostało uczynione nierozerwalnym przez Boga i nikt nie ma prawa rozrywać tych więzów.


 
- Mówiłem to wiele razy i powtórzę to tu jeszcze raz. Małżeństwo zostało ustanowione przez Boga Stwórcę i zostało podniesione do godności sakramentu przez Jezusa Chrystusa… Jezus jasno stwierdził, i to bez żadnych wątpliwości, absolutną nierozerwalność małżeństwa - dodał prefekt Kongregacji Nauki Wiary. - To jest to, czego musimy nauczać, deklarować i przypominać wiernym katolikom - mówił. 

 

Kardynał zaznaczył, że Kościół powinien pomagać tym, którzy doświadczają trudności w małżeństwie, jednak metodą nie jest i nie może być, pomoc na wzór pragmatycznego świata, ale przez światło Ducha Świętego, które pomaga pojednać się w spowiedzi i rozpocząć nowe życie, które związane jest z wyrzeczeniem się grzechu ciężkiego, którym jest każdy akt seksualny poza ważnie zawartym małżeństwem.Autor: TPT

Źródło: National Catholic Register/LifeSiteNews

14:14 22 czerwca 2017


Popularne

Polityka
Cywilizacja
Religia
Opinie