Już tak łatwo nie będzie można odbierać dzieci rodzicom!

Flickr
W Polsce trudniej będzie odebrać dzieci rodzicom. Wedle dotychczasowego prawa posępowania na podstawie Konwencji Haskiej mogło toczyć się w każdym sadzie rejonowym.
Było to swoiste kuriozum na skalę europejską, bo np. w Wielkiej Brytanii tego typu uprawnienia miały zaledwie trzy sądy, W Nieczech 22, a w Czechach, Szwecji i na Litwie tylko jeden.

 

Do Sejmu trafił projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. – Będzie to pierwsza kompleksowa zmiana, która reguluje kwestie postępowania przed sądami na podstawie Konwencji Haskiej – powiedział portalowi TVP Info Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości. Nowa ustawa zakłada, że postępowania w pierwszej instancji o wydanie dziecka na podstawie Konwencji Haskiej będą mogły być prowadzone tylko przed 11 sądami okręgowymi w Polsce.

 

 – Specyfika tych spraw oraz konwencyjny wymóg szybkiego ich rozpoznania wymaga skoncentrowania ich w ręku sędziów z dużym doświadczeniem. Instrumentem temu służącym będzie zatem powierzenie rozpoznawania spraw o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, toczących się na podstawie Konwencji Haskiej z 1980 r., w pierwszej instancji sądom okręgowym, mającym siedzibę w miejscowości stanowiącej siedzibę sądu apelacyjnego – możemy przeczytać w uzasadnieniu projektu.

 

Po wyroku I instancji będzie możliwość odwołania do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Orzekaniem w procesach na temat wydania dziecka ma zajmować się 30 sędziów.

 

Nowe prawo powinno zacząć obowiązywać w połowie przyszłego roku.

 


Autor: gb

Źródło: Telewizjarepublika.pl

9:51 30 września 2017Video
Polityka
Cywilizacja
Religia
Opinie