RELIGIA

Jezus powiedział Wandzie Malczewskiej, jaki jest najbardziej ohydny grzech. DOWIEDZ SIĘ!

Sł. B. Wanda Malczewska, osoba świecka. Mistyczka. Zaszczycona objawieniami i wizjami, w czasie których miała liczne spotkania z Chrystusem i Matką Bożą.

Wanda Malczewska urodziła się 15 maja 1822 roku w Radomiu. Pierwszą Komunię Świętą przyjęła w wieku 8 lat w kościele w Radomiu. Dwa lata później Wanda utraciła matkę. Po 14 latach zamieszkiwania z ojcem i macochą, ciotka zabrała ją do swego majątku w Klimontowie. Tam przy pomocy rodziny służyła biednym ludziom, a przez modlitwę całkowicie oddała się Bogu. Mieszkańców wsi uczyła czytać i zaopatrywała ich w książki. Zdolną młodzież wiejską przygotowywała do szkoły średniej, a dla tych którzy chcieli się uczyć, zdobywała pieniądze na dalszą naukę. Po śmierci krewnych w 1881 r., przeniosła się do klasztoru sióstr dominikanek pw. św. Anny pod Przyrowem. Tam przez 11 lat odwiedzała i leczyła chorych, modliła się. W 1892 r. ks. Tomasz Świnarski, proboszcz parafii w Parznie, zabrał ją do siebie na plebanię. W Parznie zajęła się pracą społeczną i charytatywną, na rzecz dzieci, młodzieży i chorych. Zmarła 25 września 1896 roku.

***

W roku 1871 zaczęła w czasie Wielkiego Postu miewać widzenia Męki Pana Jezusa.

Gdy po okrutnem biczowaniu zwróciła się do Pana Jezusa pytając, — jakie grzechy były przyczyną tak srogiej męki, — otrzymała odpowiedź:

„Każdy grzech, jako bunt stworzenia przeciwko Stwórcy Bogu jest ciężką zniewagą Majestatu Jego.

Ale najcięższą zniewagą są grzechy popełnione przeciwko szóstemu i dziewiątemu przykazaniu Boskiemu, — t. j. grzechy rozpusty.

Wszakże wiesz o tem, że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga — przez Chrzest i Komunję świętą jest we mnie wszczepiony i jego członki stały się moimi — jest kościołem Ducha Świętego.

Zatem kto grzech nieczystości popełnia, ten znieważa wszystkie trzy Osoby Boskie bardzo ciężko.

— Znieważa Boga Ojca, bo oddając swe ciało na rozpustę, siebie, jako obraz Boży, rzuca w błoto.

— Znieważa Syna Bożego, bo oddając się rozpuście, zbeszczeszcza członki Jego.

— Znieważa Ducha Świętego, bo grzesząc nieczystością, gwałci kościół Jego! tego zatraci Bóg!

Czy ten grzech popełnia ktoś, będąc w stanie wolnym, — czy w stanie małżeńskim, — w każdym razie grzeszy ciężko, śmiertelnie…

— znieważa Boga w Trójcy Świętej jedynego — i zasługuje na wieczne potępienie.

Aby krzywdę wyrządzoną Bogu przez grzech rozpusty i grzesznikowi wyjednać przebaczenie, potrzeba było, abym ponosił katusze biczowania, podczas którego cierpiałem moralnie, stojąc obnażony wśród tłumu rozpustników urągających mi.

Cierpiałem fizycznie, bo jak widzisz ciało moje okryli ranami i sińcami.

— Za grzechy rozpusty cały świat był ukarany potopem.

— Sodoma i Gomora ogniem siarczystym.

A jeżeli ludzie tej zbrodni nie porzucą, będą karani krwawemi wojnami;

— zaraźliwemi śmiertelnemi chorobami i różnemi innemi klęskami:

— wylewem wód, posuchą, głodem, aby roztyłych rozpustników, brakiem chleba, na drogę moralną sprowadzić.

A jeżeli i to nie powstrzyma od rozpusty, — całe rodziny powymierają… całe państwa zmarnieją…

Powiedz ks. Proboszczowi, aby w sposób skromny, ale ognisty nie zaniedbał karcić rozpustników i rozpustnice.

— Niech upomina rodziców, aby się skromnie zachowywali wobec dzieci i czuwali nad ich postępkami w domu i za domem, aby do domów nie wprowadzali gorszycieli.

Niech się potworzą stowarzyszenia niewiast — a osobne mężczyzn, różnych stanów, — ale jednego ducha, pod opieką Matki mojej Niepokalanie Poczętej — w celu tępienia rozpusty, a krzewienia cnoty czystości i bronienia jej.

Kto Boga i ojczyznę kocha, — zaklinam go na moje okrutne biczowanie i cierniem koronowanie,

— niech się stanie członkiem tego stowarzyszenia — niech sam strzeże cnoty czystości, a tępi rozpustę i drugich do tego zachęca.., — a zleczy moje nad wyraz bolesne rózgi.”

Źródło: Facebook

Komentarze

Zobacz także

Zabijamy proroków, zamurowujemy ich w grobowcach, bo…

Redakcja malydziennik

Świąteczne spotkanie Benedykta XVI i Franciszka

Redakcja malydziennik

Wśród włoskich młodych jest coraz więcej ateistów, jednak wciąż mniej, niż katolików!

Redakcja malydziennik
Ładuję....