Jest tylko jeden warunek zbawienia, ale on wymaga…

To nie nasze zasługi zbawiają. Warto o tym pamiętać.
Wiara jest pierwsza. Nie wolno o tym zapominać. „Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. Wszak mówi Pismo: żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony’ - wskazuje Kościół w dzisiejszych czytaniach.

 

Ale żeby uwierzyć konieczni są ci, którzy głoszą. „Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? Jakże mogliby im głosić, jeśliby nie zostali posłani? Jak to jest napisane: Jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę!” - uzupełnia św. Paweł, jakby wskazując, że wszyscy jesteśmy posłani.

 

Powołanie, wezwanie oznacza równocześnie posłanie. „Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim” - wskazuje Ewangelia. A papież Franciszek uzupełnia często, że jeśli zostałem uczniem, to jestem też misjonarzem.Autor: Tomasz P. Terlikowski

Źródło:

7:53 30 listopada 2017Video
Polityka
Cywilizacja
Religia
Opinie