„Jeśli nie ma diabła, nie ma [potrzeby] Zbawiciela”. Arcybiskup MIAŻDŻY generała jezuitów!

Fot. Wikipedia
Brak wiary w osobowe zło pociąga za sobą utratę wiary w Jezusa - podkreśla arcybiskup Charles Chaput w swoim cotygodniowym tekście. I trudno nie dostrzec w tym polemiki z wypowiedzią generała jezuitów, który przekonuje, że diabeł jest tylko konstruktem socjologicznym.W swoim tekście Chaput przypomniał słynny wykład Leszka Kołakowskiego, który zaznaczał, że nie można zrozumieć naszej kultury, jeśli nie traktuje się zła poważnie. - Diabeł i zło są stałym elementem historii ludzkości i walki każdej duszy - analizował myśl Kołakowskiego Chaput. I dodawał, że filozof ten - w odróżnieniu od wielu hierarchów Kościoła nie rozumiał diabła jako konstruktu spocjologicznego, ani symbolu ciemności w naszych sercach, ale jako realną osobę.

 

- Nowoczesny świat sprawia, że trudno jest uwierzyć w diabła - pisał arcybiskup Chaput i dodawał, że to utrudnia także uwierzenie w Jezusa i Jego zbawczą misję. - I o to zresztą chodzi - dodał.

 

Arcybiskup przywołał wyrażenie średniowiecznych teologów, którzy jasno wskazywali, że „Nullus diabolus, redemptor nullusa”, jeśli nie ma diabła, to nie ma [potrzeby] Zbawiciela. - Bez uznania istnienia diabła trudno wyjaśnić, dlaczego Jezus musiał przyjść na świat, aby cierpieć i umrzeć za nas - zaznaczył amerykański hierarcha.Autor: TPT

Źródło: LifeSiteNews

12:39 9 czerwca 2017Video
Opinie
Polityka
Cywilizacja
Religia
Opinie