Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, te słowa Pisma Świętego są aktualne każdego dnia!

Radio Watykańskie
Ojciec Święty przyjął na audiencji inicjatora Drogi Neokatechumenalnej Kiko Argüello. Również dzisiaj opublikowano list, który skierował do niego Papież po otrzymaniu wydanych ostatnio Dzienników zmarłej 19 lipca ub. r. w Madrycie współinicjatorki Neokatechumenatu, Carmen Hernández.
Dziękując za przekazanie tej książki, zawierającej duchowe zapiski Carmen z lat 1979-1981, Franciszek stwierdza, że ukazują one „świadectwo wielkiej miłości do Jezusa, którego światło przemienia cierpienie w ofiarę, zmęczenie w radość, życie w czas ewangelizacji”.

 

Ojciec Święty życzy Drodze Neokatechumenalnej, aby „rozsiewała zawsze Ewangelię z radością i bez zastrzeżeń, z wiarą i pokornym posłuszeństwem, uważając próby i trudności za motyw do chluby w Panu Jezusie (por. 2 Kor 12)”.

 

Papieski list przedstawiono na spotkaniu w Międzynarodowym Centrum Neokatechumenalnym w Porto San Giorgio nad włoskim Adriatykiem. Dnia 4 września wyruszyło stamtąd 400 księży, seminarzystów i świeckich katechistów wędrownych różnych narodowości, by chodząc po dwóch po różnych miejscowościach środkowych Włoch na wzór apostołów posłanych przez Chrystusa, przez tydzień głosić Ewangelię w całkowitym ubóstwie, nie mając ze sobą pieniędzy ani telefonów komórkowych.Autor: rw

Źródło: Radio Watykańskie

19:36 6 września 2017Video
Polityka
Cywilizacja
Religia
Opinie