Grzech ciężki jest ZAWSZE szatańską niewolą, potrzebny jest wielki egzorcyzm

Domena publiczna
Mówił o tym kard. Mauro Piacenza przy okazji formacji wielkopostnej.
„Niewątpliwie jest to jeszcze dziedzictwo dawnej formacji katechizmowej, zgodnie z którą należy się spowiadać i przystępować do Komunii św. przynajmniej raz na rok, w okresie wielkanocnym – zauważył kard. Piacenza. – Dziś ważne jest zrozumieć ogromny dystans, jaki może się wytworzyć między wiarą a codziennym życiem. Nie należy marnować tych tradycyjnych okazji zbliżenia do Kościoła, przekształcając je w rozpoczynanie na nowo życia wiarą” – podkreślił szef papieskiej Penitencjarii dla agencji ZENIT.

 

Zaznaczył przy tym, że takie właśnie znaczenie ma dla każdego ochrzczonego spowiedź sakramentalna, w której doznaje on wewnętrznej odnowy duchowej. Nacisk na spowiedź i Komunię „około Wielkiejnocy” wskazuje na centralne znaczenie Paschalnego Misterium Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego. Kościół podkreślał je w ten sposób już dawno przez Soborem Watykańskim II. Kard. Piacenza wskazał ponadto, że sakrament pokuty to także wielki egzorcyzm, bo grzech ciężki, śmiertelny jest zawsze szatańską niewolą, od której uwalnia kapłan udzielając absolucji.Autor: mm

Źródło: Radio Watykańskie

21:01 24 marca 2017


Popularne

Polityka
Cywilizacja
Religia
Opinie