Chcesz zobaczyć Jezusa? Nie jesteś w gorszej sytuacji niż Mu współcześni! "Dzisiaj do nas mówi Bóg i pragnie nam objawić swoją miłość i miłosierdzie."

Domena publiczna
Próbowałem sobie nie raz wyobrazić biblijnego Adama, kiedy po raz pierwszy otworzył oczy. Jego wzrok jak ptak szybował po rajskim ogrodzie, zadziwiony otaczającym go światem, zanim spoczął na wpatrujące się w niego „oczy” samego Boga - pisze ks. Łukasz Krzanowski MS w rozważaniu do dzisiejszej Ewangelii dla Posłańca Matki Bożej Saletyńskiej.
Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do wypełnienia; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał” (J 5, 31-47).

 

Próbowałem sobie nie raz wyobrazić biblijnego Adama, kiedy po raz pierwszy otworzył oczy. Jego wzrok jak ptak szybował po rajskim ogrodzie, zadziwiony otaczającym go światem, zanim spoczął na wpatrujące się w niego „oczy” samego Boga.

 

Czyż nie jest to obraz łaski Bożej, która porusza nasze zmysły, uczucia, naszą wolę, aby w otaczającym nas świecie dostrzec obecność Boga? W akcie stworzenia Bóg objawił się człowiekowi i wlał w jego serce pragnienie poszukiwania i poznania Go. Izraelici wędrując przez pustynię otrzymali jedyną w swoim rodzaju łaskę, aby odkryć i poznać wielkie dzieła Boże. Ujrzeli wyzwalającą ich z niewoli egipskiej moc Boga, doświadczyli Jego obecności w słupie światła  i w osłaniającym ich obłoku,  rozstąpiło się przed nimi Morze Czerwone, pustynia ich nakarmiła i napoiła wodą. A jednak w chwili próby wiary zawiedli tworząc złotego cielca.

 

Nadzwyczajną łaskę otrzymali ci, którzy mogli na własne oczy zobaczyć i słuchać Syna Bożego. A jednak historia lubi się powtarzać. Wielu z tych, którzy słuchali nauk Jezusa i byli świadkami Jego wielkich cudów, znaków Bożej miłości i miłosierdzia, niestety nie uwierzyło. Przez swoje grzechy  byli jakby zaślepieni złotym cielcem z przeszłości.

 

Dzisiaj my jesteśmy częścią tej historii zbawienia. Dzisiaj do nas mówi Bóg i pragnie nam objawić swoją miłość i miłosierdzie. Dzisiaj On przemawia do nas, abyśmy Mu uwierzyli,  zaufali i przyjęli dar, jaki pragnie nam ofiarować – wieczne zbawienie. Dzisiaj każdy, bez wyjątku, może odkryć ukrzyżowaną miłość Boga, która daje życie wieczne!

________

Rozważania wielkopostne publikowane są codziennie na stronie Posłańca La Salette - poslaniec.comAutor: ks. Łukasz Krzanowski MS

Źródło: poslaniec.com

16:42 30 marca 2017


Popularne

Polityka
Cywilizacja
Religia
Opinie