Brazylia: szturm modlitewny i pokuta w intencji ojczyzny

Radio Watykańskie
Do modlitwy i postu w intencji Brazylii wzywa Rada Duszpasterska tamtejszego episkopatu. W związku z przedłużającym się wielopłaszczyznowym kryzysem, jaki ogarnął ten kraj, biskupi pragną zmobilizować cały Kościół, jak też chrześcijan innych wyznań i ludzi dobrej woli, do dogłębnej analizy aktualnej sytuacji i do wspólnej modlitwy. Zalecili, by w diecezjach całej Brazylii modlono się we wszystkich parafiach i wspólnotach przed przypadającym 7 września Świętem Niepodległości.
Do wszystkich wspólnot episkopat rozesłał specjalny list oraz modlitwę do wspólnego odmawiania w intencjach kraju. Warto przypomnieć, że podobna modlitwa, z zachętą, by żarliwie modlić się za Brazylię, była już rozesłana do wszystkich parafii na uroczystość Bożego Ciała.

 

„Łańcuch modlitwy oraz praktyka pokuty w intencji ojczyzny jest szczególną okazją, aby chrześcijanie wraz z ludźmi dobrej woli, pragnącymi lepszej i bardziej braterskiej, a nie podzielonej Brazylii, wyrazili szczególną jedność – uważa sekretarz generalny brazylijskiego episkopatu. – Potrzebujemy nowej, bardziej etycznej Brazylii oraz polityki o wiele więcej przejrzystej. Nie możemy dochodzić do wniosku, że polityka może być odrzucona. Spodziewamy się, że dzień modlitwy i pokuty pomoże w refleksji nad tą rzeczywistością w sposób bardziej pogłębiony” – dodał hierarcha.

 

W Dniu Ojczyzny wierni w całej Brazylii będą prosić Boga: „Pomóż nam zbudować kraj sprawiedliwy i braterski. Niech będziemy wrażliwi na potrzeby ludzi słabych i bezbronnych! Niech dialog i szacunek przezwyciężą nienawiść i konflikty! Niech bariery zostaną pokonane dzięki spotkaniu i pojednaniu! Niech polityka będzie faktycznie na służbie ludziom i społeczeństwu, a nie na usługach interesów pewnych ludzi, stronnictw partyjnych czy grup”.Autor: rw

Źródło: Radio Watykańskie

16:47 7 września 2017Video
Polityka
Cywilizacja
Religia
Opinie