Wpis, który miał być żartem, bardzo oburzył nie tylko internautów, ale także antyrasistowską organizację. Przedstawiciele FARE donieśli na Bońka do UEFA